Varannan svensk planerar att träna mer under sommaren

Hälften av svenskarna planerar för att träna mer under sommaren än vad de gör under andra delar av året. Det framgår av en ny opinionsundersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Garmin. 

– ”Detta visar på en stor vilja att ta hand om sin hälsa. Bland de som har blivit mer stilla under pandemin kan det finnas de som ser möjligheterna till mer rörelse nu under sommaren”, säger Marcus Bjärneroth, PR-ansvarig Garmin Nordic.

Garmins undersökning kallar de “Träning kommer med sommar 2021”. Undersökningen bygger på svar från cirka 1 000 svenskar mellan 18 och 79 år i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel.

Här kan vi konstatera att mer än åtta av tio svenskar planerar för att vara fysiskt aktiva under sommaren. Detta eftersom en tredjedel planerar att träna lika mycket som innan och en lite andel planerar för att träna mindre. 

– ”Det är dags att revidera bilden av att planerna för sommaren enbart skulle handla om att inte röra på sig. De flesta svenskar vill vara fysiskt aktiva under hela året och vår undersökning visar att många ser sommaren som en möjlighet att träna mer”, säger Marcus Bjärneroth.

Störst ambitioner för att träna mer under sommaren har de personer som tränar någon eller några gånger i månaden när det inte är sommar. I denna grupp planerar två av tre att träna mer under sommaren. 

Var tionde svensk sätter upp särskilda mål för sin sommarträning. Av dessa brukar två tredjedelar leva upp till målen. 

– ”Jag tror att bra mål skulle kunna motivera fler att röra på sig. Då menar jag mätbara mål som handlar om att uppnå en önskad förändring i sin hälsa. Det kan handla om att förbättra sin puls, syreupptagning eller sömn, öka sin kaloriförbränning eller minska sin stressnivå”, säger Bjärneroth.

Så här svarade deltagarna på frågan: – Hur planerar du att träna under sommaren jämfört med hur du tränar under andra delar av året?

Mycket mer: 8%

Något mer: 38%

Lika mycket: 35%

Något mindre: 4%

Mycket mindre: 1%

Tveksam, vet ej: 8%

Planerar inte att träna och tränar inte i dag: 8%