Ny Sifoundersökning visar: Allt fler svenskar känner kroppshets

Mer än var fjärde svensk uppger att samhällets kroppsideal påverkar deras relation till träning negativt. Unga drabbas i högre grad än äldre och kvinnor i högre grad än män – och situationen har blivit värre under de senaste åren. Det visar en ny undersökning som Sifo Kantar gjort på uppdrag av Friskis&Svettis Stockholm. Friskis utmanar nu träningsnormerna med initiativet #nollkroppshets. 

Undersökningen visar bland annat att tre av tio unga, 29 procent, upplever prestationshets kopplat till träning. 

– Forskningen visar entydigt att träning har en stor betydelse för att minska psykisk ohälsa. Därför är det oerhört allvarligt att så många unga upplever prestationshets. Vi träningsaktörer har ett stort ansvar att förändra detta: Träning ska handla om att må bra, inte dåligt, säger Friskis&Svettis Stockholms ordförande, Andreas Strömberg

Andelen unga som tränar hos Friskis&Svettis Stockholm har ökat markant efter pandemin. 

– Därför är det extra viktigt att vi jobbar för att erbjuda träning i en välkomnande miljö. Vi ska vara en frizon från påtvingade kroppsideal och prestationshets. Vi hjälper dig att komma i gång, att hitta din rörelseglädje och att fortsätta. Träning för att må bra är vad vi har verkat för ända sedan starten 1978, säger Andreas Strömberg. 

Manifestation på Sergels Torg 

Den 1 oktober klockan 13 anordnar Friskis&Svettis Stockholm en stor manifestation på Sergels Torg under parollen #nollkroppshets. Hundratals ideella funktionärer, medarbetare och medlemmar kommer att samlas och måla ”Plattan” Friskisröd. Alla stockholmare är välkomna att delta i träningsmanifestationen som pågår i 30 minuter. Budskapet om att sätta stopp för kroppshetsen kommer att fortsätta lyftas under hösten av föreningens ideella funktionärer, på anläggningarna och på träningspassen. 

| Bild: Friskis&Svettis |

Om undersökningen 

Sifo Kantar har intervjuat 1 017 slumpvis utvalda svenskar i åldern 18-79 år under perioden 24-26 augusti 2022. Motsvarande undersökning genomfördes i augusti år 2018 så det går att följa utvecklingen över tid. Utvecklingen pekar dessvärre åt fel håll inom en rad områden. 

Allt fler påverkas negativt av kroppsidealen: Mer än var fjärde svensk, 27 procent, påverkas negativt av samhällets, medias och träningsvärldens kroppsideal. Motsvarande siffra 2018 var 22 procent. 

Unga påverkas mer än äldre: 44 procent i åldersgruppen 18-29 år påverkas negativt av kroppsidealen, jämfört med 37 procent fyra år tidigare. Och 35 procent i åldersgruppen 30-49 är nu drabbade, jämfört med 26 procent år 2018. 

Kvinnor drabbas hårdare än män: Mer än var tredje kvinna, 36 procent, påverkas negativt av kroppsidealen. 2018 var den siffran 31 procent. 

Män som grupp ökar mest: År 2018 påverkades drygt en av tio män (12 procent) negativt av kroppsidealen. År 2020 har den siffran ökat till nästan två av tio män (19 procent). 

Fler upplever prestationshets: En av åtta, 14 procent, upplever prestationshets från omgivningen kopplat till träning. 2018 låg siffran något lägre, 13 procent. Unga drabbas hårdast: I åldersgruppen 18-29 upplever tre av tio, 29 procent, prestationshets. Det ska jämföras med 25 procent år 2018. 

Fler resultat från undersökningen 

  • Nästan två av tre svenskar, 63 procent, tycker om att träna. Här utmärker sig stockholmarna med 68 procent mot 61 procent i övriga landet. 
  • Mer än var tredje svensk, 36 procent, gillar inte att träna. De vanligaste orsakerna är brist på motivation, 51 procent, och att träning upplevs som tråkigt/jobbigt, 48 procent. Men bland dem som inte gillar träning känner 18 procent att de inte passar in i träningsmiljön, 10 procent att de känner sig tvingade att prestera och 9 procent att de blir stressade. Stockholmare svarar i högre grad än övriga svenskar att de inte känner att de passar in i träningsmiljön, 29 procent, samt att de känner sig tvingade att prestera, 19 procent.  
  • Det som motiverar flest att träna är fysisk hälsa, 90 procent, och mental hälsa, 59 procent. 22 procent tränar för att se bra ut, 6 procent för idrottslig prestation. 
  • Tre av fyra, 75 procent, uppger att de tränar en gång i veckan eller mer. 
  • Nästan två av tre, 63 procent, skulle vilja träna mer än de gör. Särskilt många i åldern 30-49 skulle vilja träna mer. Nästan hälften, 47 procent, anger brist på tid som skäl till att de inte tränar så mycket som de vill.