Popmusik populärast i samband med träning

Sex av tio svenskar lyssnar helst på popmusik när de tränar, det visar en ny Sifo-undersökning genomförd av WW ViktVäktarna. Samtidigt skiljer sig musikstilarna mellan män och kvinnor då de förstnämnda föredrar rock under träningspasset. Undersökningen visar vidare att varannan svensk lyssnar på musik vid nästan varje motionstillfälle. 

Många svenskar sätter gärna på musik samtidigt som de tränar. Enligt en ny Sifo-undersökning, genomförd av WW ViktVäktarna är pop (58%) den mest populära musikgenren under ett träningspass. Smaken skiljer sig däremot mellan män och kvinnor: sju av tio kvinnor (69%) lyssnar på pop medan varannan man (51%) föredrar rock.

– Musik i samband med träning kan skapa en förbättrad sinnesstämning. Genrer som pop och rock är väldigt uppiggande vilket kan öka motivationen och prestationen under träningspasset, säger Karin Nileskog, kostexpert på WW ViktVäktarna.

På frågan ”Hur ofta lyssnar du på musik när du tränar?” svarar nästan hälften (46%) av respondenterna att de gör det varje eller nästan varje gång. Intresset för att lyssna på musik vid träning är som störst i åldersgruppen 16–34 år (66%). Det kan jämföras med åldersgruppen 56–79 år där bara 26 procent sätter på musik när de motionerar.

Efter pop (58%) och rock/heavy metal (39%) är det flest som föredrar house/electro (26%). Musikstilar med ett något lugnare tempo däremot, såsom jazz (5%), reggae och klassiskt (3%), är inte lika populära bland svenskarna.

Från undersökningen: 

Vilken typ av musik lyssnar du helst på under träning? 
Pop: 58%  
Rock/heavy metal: 39%  
House/electro: 26%  
Hip hop: 13%  
Rnb/soul: 12%  
Country: 8%  
Jazz/blues: 5%  
Reggae: 4%  
Klassiskt: 3%  
Vet ej: 11% 

Hur ofta lyssnar du på musik när du tränar? 
Varje gång/nästan varje gång: 46%  
Varje gång: 23%  
Nästan varje gång: 23%  
Ibland: 21%  
Aldrig: 18%  
Sällan: 13%  
Vet ej: 3%