7 fitness tech trender från 2018 som kommer att påverka dina affärer

Bildkälla: FIT-C

Varje år släpper FIT-C (Fitness Industry Technology Council) sin trendrapport om hur tech kommer att påverka vår industri kommande år.

1. Användarvänlig design står inför större hinder
Förbättring av användarupplevelser har varit en stor del av en framgångsrik affärsstrategi i tränings- och hälsobranschen, det har inte minst effekten av boutiquekoncepten visat.
Att kunna boka en cykelklass i din mobil är emellertid inte längre så mycket av en användarupplevelse som det tidigare var.

Under 2018 kommer kundens förväntningar kring upplevelser fortsätta att öka och överträffa många aktörers förmåga att utvecklas eller uppfinna nya upplevelser för att släcka deras törst efter mer. Samtidigt fortsätter konsumenterna att njuta av nya innovationer inom detaljhandeln, livsmedelsbutiker och andra industrier. Att prata med Amazons Alexa eller en Google-enhet och få den att beställa en valfri vara eller ge omedelbar information, kommer bara att ytterligare öka användarnas förväntningar tvärs över alla branscher.

Smarta ledare kommer att göra användarupplevelsen till den drivande kraften, trots att större och mer krävande investeringar kommer att krävas. De kommer fortsätta ha sina kunders förtroende som det högst prioriterade nyckeltalet. Andra kommer att fortsätta ignorera marknadsstörningarna och vänta tills det är för sent, det gör de sårbara när de går in i 2019.

Bildkälla: Yi Hao
2. Automation framstår som en viktig drivkraft för framgång
Automatisering har fått lite dåligt rykte. 2013 analyserade Professorerna Carl Frey och Michael Osborne 702 jobb, de förutspådde att 69 miljoner amerikanska jobb, eller 47% av arbetskraften skulle försvinna. CNBC rapporterade år 2017 att 65% av amerikanerna trodde att andra industrier skulle lida på grund av automatisering, men att deras inte skulle påverkas. Domedagsprognoserna är fel eftersom automatiseringen endast kommer att eliminera 9% av de amerikanska jobben år 2018, men också skapa 2% flera i en ny ”automationsekonomi”.
Faktum är att efterfrågan på automatisering aldrig har varit högre. Kunderna förväntar sig snabba, personliga upplevelser genom frekvent uppdaterade appar. De gör affärer hela tiden och blir alltmer bekvämare med att göra det med maskiner och bots. De litar på att deras personuppgifter kommer att lagras säkert och automatiskt oavsett vart de reser.
Oavsett om det är tränings- eller kundupplevelser via automatiserad incheckning eller träningsstöd för medlemmar (ex. Pixformance), kommer automatisering av arbetsuppgifter alltmer göras för att motverka stigande arbetskostnader och en krympande personalpool. Automatisering kommer också bli alltmer anpassad för att förbättra bekvämligheten och användarupplevelsen.

”Automatisera arbete med lågt värde och öka investeringarna i arbeten som förbättrar kundupplevelsen genom mänsklig kontakt”

Leta efter innovationer och tekniker att applicera i en mängd olika operativa områden på träningsanläggningar som minskar kostnader, förbättrar service och förbättrar upplevelsen genom automatisering.
Bildkälla: Mi Pay
3. Betalning kommer att fortsätta förvandla affärsmodeller
Hur träningsföretag accepterar och bearbetar kundbetalningar fortsätter att utvecklas. Från innovativa modeller som de som finns hos Rasmus Ingerslevs REPEAT i Danmark, där du betalar per tillfälle eller per vecka utan bindningstid, till ”pay per class” som vi ser allt mer i butikgymmen. Hur människor betalar förändras, det blir alltmer en fråga om valmöjlighet och för service som är så friktionslös (kom ihåg automatisering) som möjligt. Vi tror att betalningen kommer att förändras ännu mer under de kommande åren. ”Accepterar ditt gym Bitcoin eller Gymcoin?”. Betalningsmetoder kommer att fortsätta påverka affärsmodeller.

4. AI kommer inte att ta så stor plats men dess framtid är fortsatt ljus
”AI” eller artificiell intelligens, får oss att relatera till en mängd olika saker, från Terminator till HAL. Enkelt förklarat handlar maskininlärning om att förstå data och statistik. Det är en teknisk process där algoritmer hittar mönster i data för att sedan förutse sannolika händelser eller resultat. Ett exempel är när din e-post avgör om ett visst meddelande är skräppost eller inte beroende på ord i ämnesraden, länkar som ingår i meddelandet eller mönster som identifierats i en mottagarlista. Förekomsten av budbärande ”bots” representerar också en form av AI-automatisering för service och marknadsföring.

Träningsföretag kan använda maskininlärning för att sälja rätt produkt till rätt kund vid rätt tidpunkt. Träningsindustrin kommer att fortsätta förlita sig på maskininlärning även under 2018 på flera olika områden.

Utmaningen för att inse fördelarna med maskininlärning är att många organisationer är dåligt rustade, de saknar system som enkelt ”talar med varandra. Utan att data är lättillgängligt över företagets olika ”silos” är det svårt att få AI att fungera optimalt. AI implementeras mer och mer men det kommer att ta tid innan man får lön för mödan, särskilt för äldre varumärken som inte har implementerat smarta lösningar eller lösningar som inte ingår i ett robust API-ekosystem.

Woman Arm Wrestling Robot — Image by © Blutgruppe/Corbis
5. ”Wearables” skiftar över till sensorer och IOT (Internet Of Things)
Varför shiftar och expanderar marknaden för bärbara enheter? Därför att vi ser sensorer, inte bara på våra kroppar, i våra kläder, i våra hörlurar, och till och med i våra kontaktlinser. Utan även i varje maskin, tillgång och ”sak” i allmänhet runt omkring oss. Det här är ”Internet Of Things” eller ”IOT” och enligt Bain Capital, ligger tillämpningen av sensorer och nätverk på industriområdet långt före marknaden för enskilda användare.

Prognoser visar att upp till 20 miljarder internet uppkopplade apparater kommer att finnas inom bara ett par år. Dessa kommer att generera 5 biljoner gigabyte data varje år och skapar en enorm marknad på mer än 300 miljarder dollar för teknikleverantörer, telekom och tillverkare av enheter. Träningsindustrin kommer inte att vara något undantag för denna trend.

6. Människor separerar digitala måsten från inte måsten

Dagens affärsutmaningar presenterar en ny våg av mänskliga resurser, talanger och organisationsprioriteringar. I en nyligen publicerad artikel på Wall Street Journal,

I ”How Technology Liberates Human Capital”, skriver Igor Tulchinsky att digital innovation, artificiell intelligens och robotar öppnar nya möjligheter för arbetstagare över hela ekonomin och alla industrier.

”Medan snabb förändring kommer att bli en smärtsam process för vissa, kommer slutligen människans framtid inte att rubbas helt. Vi kommer istället att interagera för att frigöra mänsklig kreativitet, erfarenhet och insikter. Tekniken är en verklig  arbetsskapande maskin, de är bara nya typer av jobb.”

De träningsföretag som kommer att lyckas bäst, är de som automatiserar låg-värde-uppgifter (low value tasks) och förflyttar sina investeringar till ”hi-touch”, dvs. människor som visar vad de är bäst på, empati, sympati, motivation och delning av människans värme. Saker som maskiner kommer att ha mycket svårt att göra. Människans kraft kommer att släppas fri av teknologin om den tillämpas på rätt sätt. Titta på Jack Ma när han diskuterar mänskligt kapital i World Economic Forum,  om hur viktiga människor är i maskinens era.

Bildkälla: CPCC
7. Digital marknadsföring marscherar in i en ny era
2018 startade med att Facebook tillkännagav att det förändrar sin newsfeed för att minska innehåll skapat av varumärken. Detta i en tid då användningen av mobila sociala plattformar har börjat uppleva lite bakslag. Bakslagen är en nödvändig aspekt av större övergripande trender, digitalt är här för att stanna oavsett de tillfälliga justeringar som görs av människor och plattformar. Varumärken måste vara medvetna om detta och vara noga med att hålla sig uppdaterade på hur plattformarna förändras.
L2, ett företag specialiserat på digital marknadsföring bl.a. med Scott Galloway i spetsen, undersökte över 2 300 varumärken ur ett digitalt perspektiv och identifierade 94 som kategoriserades som ”genier” (kolla videon).

Här är en kort sammanfattning av vad de har gemensamt:
1. De använder data för att anpassa kommunikation och interaktioner med sina kunder.
2. De gör transaktioner friktionslösa och riktigt enkla genom digitalisering.
3. De lirar och integrerar väl med andra plattformar.
4. De investerar strategiskt i mobilt och video och minskar i traditionella mediekanaler.
5. De fortsätter att investera i sina fysiska lokaler och hittar nya sätt att attrahera kunder på.

Hela rapporten (på eng.) och källan till den här artikeln kan du ladda ner här.