Medley storsatsar i GoCo Health Innovation City

Medley tar tillsammans med GoCo Active ett nytt stort steg i det preventiva hälsoarbetet med en etablering på 3000 kvadratmeter i kommande GoCo Active i Mölndal.

Medley kommer att drifta anläggningen med bland annat två bassänger, en multiarena, gym och ett 400 kvadratmeter stort elitträningscenter. Därmed kommer man kunna möta såväl elit som allmänhet på ett helt nytt sätt.

GoCo Health Innovation City har på kort tid utvecklats till en plattform där akademi, privata och publika verksamheter samverkar för att tillsammans accelerera utvecklingen inom svensk hälsoinnovation. Nu tar forskningsklustret nästa steg med hälsosatsningen GoCo Active – projektet som ska förbättra folkhälsan genom att skapa bryggor mellan elit-, allmänidrott och den senaste forskningen inom idrottsmedicin och mental hälsa.

Vi är otroligt glada över att GoCo valt Medley som sin partner i GoCo Active. Den innovativa satsningen och det breda innehållet, med ambitioner om att kunna attrahera alla 0-99 år, från träningsovana till elitidrottare, matchar både Medleys profil och våra framtidsvisioner, säger Medleys VD Daniel Almgren och fortsätter:

– Vi ser fram emot att i samverkan med övriga aktörer i GoCo Health Innovation City accelerera det viktiga, men ännu utvecklingsbara, preventiva hälsoarbetet i regionen och i Sverige i stort.

Medley stärker sin position i västra Sverige

Medley fortsätter i och med GoCo Active sin satsning i Västsverige. Tillsammans med anläggningarna i Varberg, Kungsbacka och Fjärås kommer man att kunna ge regionens invånare ett unikt totalerbjudande. Samarbetet med GoCo förstärker också den för Medley så viktiga inriktningen att jobba med folkhälsan men nu också börja arbeta med elitidrotten.

– Vi utvecklar nu morgondagens preventiva hälsa genom att tillgängliggöra internationellt ledande forskning inom idrottsmedicin och folkhälsa. För att lyckas är det lika viktigt att vi skapar spets för elitkompetens som bredd för allmänhet. Vi tilltalas av Medleys professionella och beprövade metodik för att få fler i rörelse och tillsammans med VD Daniel Almgrens bakgrund inom elitidrott med bland annat fyra SM-guld i tiokamp blir de en perfekt partner för satsningen, säger Douglas Haeger-Carlén, ansvarig projektledare för GoCo Active.

Gränsöverskridande samarbeten

Satsningen har sedan tidigare med sig aktörer som Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin och Chalmers Tekniska Högskola samt ett stort engagemang och stöd från hockeystjärnan Henrik Lundqvist. Den karaktäristiska byggnaden är ritad av världsledande Shop Architects och kommer fungera som stadsdelens nav och nya entré när området växer vidare i nästa fas.

– Genom att tillgängliggöra ledande forskning för en större publik är ambitionen att fler ska få tillgång till bättre hjälp, stöd och resurser om det så handlar om prevention, prestation eller rehab. Den akademiska verksamheten ser därför stora gränsöverskridande samverkans- och utvecklingsmöjligheter med satsningen, säger Agneta Holmäng, dekan Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Inflytt 2025

GoCo Active planeras att byggstartas i slutet av 2023 med en förhoppning om första inflytt efter sommaren 2025.

Medley tecknar avtal för cirka 30 procent av fastighetens yta och nu pågår dialog med flera parter för att hitta rätt hyresgästmix som tillsammans bidrar till skapandet av ett center i världsklass genom nya gränsöverskridande samarbeten.