Peloton tvingas omstrukturera verksamheten på grund av vikande efterfrågan på produkter och tjänster för hemmaträning

Foto: Peloton

Peloton kommer att skära bort runtomkring 800 arbetstillfällen inom bolaget, höja priset på sin utrustning och stänga en del av sina butiker som en del av insatserna för att vända sin kraftigt nedåtgående trend.

Den problemtyngda, och tidigare väldigt hypade, hemmaträningsjätten har fått se sin aktiekurs rasa från en högstanivå under pandemin på 162 USD i december 2020 till nuvarande 13 USD, ett ras på strax över 90%.

Företaget har kämpat för att dra nytta av sina pandemiframgångar, som till stor del drevs av att gym tvingades stänga och människor då letade efter substitut – ett marknadsskifte som Peloton blev nästan synonym med.

Sedan nedstängningarna och restriktionerna upphörde och människor i stor skala återvänt till träningsanläggningarna har Peloton haft en oerhört tuff tid.

Nuvarande Peloton-vd:n Barry McCarthy ersatte tidigare vd:n (och grundaren) John Foley i februari 2022 som en del av ett försök att få företaget tillbaka på rätt spår. Sedan dess har McCarthy lanserat en aggressiv strategi som har satt sänkta kostnader och ökade intäkter i centrum.

McCarthy meddelade nyligen att Peloton kommer att dra sig ur all produktionsverksamhet, sluta tillverka sina egna produkter och istället utöka sitt partnerskap med den Taiwan-baserade tillverkaren Rexon.

Dessa besked kom endast 14 månader efter att företaget förvärvade Precor för 420 miljoner dollar. Med det förvärvet planerade Peloton att etablera amerikansk tillverkningskapacitet, öka forsknings- och utvecklingskapaciteten och påskynda Pelotons penetration på den kommersiella marknaden, meddelade företaget då. Precor är numera rebrandat till Peloton Commercial.

Dessutom meddelar Peloton även att de kommer att höja priserna på sin utrustning. Det senaste steget kommer i ett väldigt känsligt marknadsläge, när inflationen och stigande gas- och energipriser sätter press på levnadsomkostnaderna för konsumenter globalt.