Personliga tränare får ta hand om ökande antal kunder med psykiska problem

Antalet personer som söker psykisk rådgivning och stöd från personliga tränare har ökat, enligt en rapport från det brittiska utbildningsföretaget The Training Room.

Enligt undersökningen rapporterade mer än hälften (55 procent) av de tillfrågade personliga tränarna att de ser fler kunder anförtro dem med psykiska problem och bekymmer, vilket de säger till stor del beror på arbetsrelaterad stress och ekonomiska problem. Undersökningen, som genomfördes bland personliga tränare som utbildats hos företaget, visade att de personliga tränarna också måste arbeta längre arbetspass och spendera mer tid med att ge råd kring dessa problem med sina klienter.

Andra upptäckter från undersökningen visar att en stor majoritet av de personliga tränarna (78 procent) för närvarande spenderar upp till fem timmar i veckan med att svara på kundernas meddelanden och ge dem hjälp och rådgivning utanför debiterbar tid.

”Träningsbranschen blir mycket mer komplex, med ett starkt skifte mot övergripande välbefinnande och den här inputen från våra studenter visar just det”, säger Greg Slade, head of health and fitness på The Training Room.

”Implikationerna för personliga tränare och gymaktörer är intressanta och kommer att kräva att personliga tränare visar högre nivåer av känslomässig intelligens och empati för sina kunder.”, avslutar Slade.