Så tränar svenskarna – Stadium trendspanar

Mer än hälften av svenskarna (57%) tränar minst 2-3 gånger i veckan och de populäraste träningsformerna är promenader, styrketräning och löpning. Men vad och varför man tränar skiljer sig åt mellan könen och olika åldersgrupper. Det är några av resultaten ur Stadiums årliga undersökning av svenskarnas tränings- och motionsvanor som genomförs av Sifo.

Även om en majoritet av svenskarna motionerar regelbundet så svarade en av fem personer (20 procent) i undersökningen att de bara tränar någon gång i halvåret eller mer sällan, varav sju procent aldrig tränar till skillnad mot elva procent i fjol. De främsta anledningarna till att inte träna är att man prioriterar andra fritidsaktiviteter, inte gillar att motionera samt att barn och familj tar upp tiden. 

– Att röra på sig är viktigt för alla, oavsett ålder, förutsättningar och kön. Det är därför glädjande att fler väljer att vara aktiva och att vi ser en positiv utveckling de senaste åren. Tillsammans med alla föreningar och partners vi samarbetar med hoppas vi kunna fortsätta inspirera fler till ett aktivt liv, säger Angelica Larsson, PR-ansvarig på Stadium. 

De främsta anledningarna att träna/motionera
1. Vill få bättre hälsa 
2. Vill få bättre kondition 
3. Vill bli starkare
4. Tycker det är roligt 
5. Vill få snyggare kropp

Det är fler kvinnor än män som tränar för att bli starkare (40 procent av kvinnorna, 23 procent av männen) medan det är fler män som tränar för att förbereda sig inför en tävling (åtta procent av männen, tre procent av kvinnorna). Dock tränar kvinnor och män ungefär lika mycket men föredrar olika träningsformer.

– Kvinnorna föredrar i högre utsträckning promenader och gruppträning eller pass som träningsform. Männen i sin tur är mer förtjusta i löpning och bollsporter. Träningsvanorna förändras också i takt med att vi blir äldre och vår livssituation förändras, vilket är helt naturligt, fortsätter Angelica Larsson. 

Förutom skillnaderna mellan män och kvinnor skiljer sig även svenskarnas träningsvanor åt beroende på ålder. Det är fler i åldersgruppen 18-29 år som tränar för att få en snyggare kropp (43 procent) och för att bli starkare (42 procent) medan de äldre i åldersgrupperna 50-64 år och 65-79 år i större utsträckning tränar för att få bättre kondition (53, respektive 62 procent). Enligt undersökningen framgår det också att styrketräning är den populäraste träningsformen i åldern 18-29 år medan promenader dominerar i åldersgruppen 50-79 år.

De mest populära träningsformerna 2018

1. Gång/promenad (med eller utan stavar)
2. Styrketräning
3. Löpning/joggning
4. Cykel
5. Gruppträning/pass
6. Bollsporter
7. Yoga
8. Simning
9. Längdskidor/rullskidor
10. Ridsport

Fakta om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Sifo under perioden 11 till 16 december 2018. Totalt medverkade 1 000 personer i undersökningen.