SATS kvartalsrapport för kvartal 2 2021 – full fart mot hösten när alla gym återöppnats

SATS CEO, Sondre Gravir. Foto: Anita Arntzen

SATS presenterade häromveckan sin kvartalsrapport för andra kvartalet 2021. Under detta kvartal har bolaget återigen kunnat öppna alla sina gym i Norden, och önska existerande och nya medlemmar välkomna tillbaka.

I slutet av maj kunde SATS öppna alla sina gym i Norden. Återöppningen uppges ha gått bra och bolaget ser tydligt att existerande medlemmar kommer tillbaka till sina gym och kommer i gång med träningen igen. Antal besök ligger på samma nivå som vid återöppningen i fjol, trots de restriktioner och kapacitetsbegränsningar som fortfarande gäller för träningsbranschen. Bolaget har också upplevt en medlemsökning under andra kvartalet som har varit högre än normalt.

– ”Vi är glada att se att våra medlemmar är ivriga att komma tillbaka till våra gym, och att de kommer tillbaka snabbare än vid återöppningen förra året. Det har också varit fantastiskt att välkomna alla våra kollegor tillbaka till sina arbeten. Sammantaget har återöppningen varit en succé och vi har också ökat vår medlemsbas med nya medlemmar. Samtidigt är megatrenden kring träning och hälsa fortsatt stark och därför fokuserar vi på att investera i tillväxt”, säger Sondre Gravir, CEO SATS Group.

Highlights från SATS kvartalsrapport:

  • Medlemsbasen minskade med 6% jämfört med andra kvartalet 2020 till 612 000 medlemmar, eller 4% justerat för försäljningen av nio klubbar i Danmark under tredje kvartalet 2020
  • För den svenska delen av verksamheten gick medlemsantalet ned med ca 14 000 medlemmar, från 221 000 till 207 000, jämfört med samma period föregående år.
  • Intäkterna i Sverige minskade med ca 14% under Q2, drivet primärt utav av lägre medlemsskapsförsäljning och ökat antal frysningar.
  • Totala intäkterna landade på dryga 670 miljoner norska kronor, jämfört med 744 miljoner norska kronor förra året. Intäkterna ökade med 3% jämfört med förra året vid justering för statliga ersättningar.
  • Justerat EBITDA hamnar på -113 miljoner NOK, jämfört med +38 miljoner NOK under samma period förra året.
  • Fullt fokus på att återöppna klubbar och locka tillbaks medlemmar efter påtvingade klubbstängningar.
  • Företaget kommer att påskynda tillväxttakten på klubbar när möjligheter sannolikt kommer växa fram, både i nuvarande och nya kluster i Norden.
  • Förberedelser pågår för fullt för lansering av sitt nya digitala koncept, Mentra by SATS i Q3 2021

Läs hela kvartalsrapporten här.