Träningsmarknaden just nu – SATS fortfarande störst och ACTIC stärker sin andraplats.

Foto: SATS

Nu när året börjar närma sig sitt slut är det inte många som bryr sig om att sammanställa marknader. Det kommer först när alla siffror för föregående år är klara, vilket i det här fallet kan ta fram till slutet av sommaren 2018. Varför vänta och göra som alla andra? Siffror är kul och för vissa av oss också viktigt för att hålla oss uppdaterade på hur marknaden utvecklar sig. Håll tillgodo!

Foto: superkroppen.nu

Utöver Friskis & Svettis, som består av ca 156 ideella idrottsföreningar, finns det även ett antal stora gymkedjor i Sverige. Sett till omsättning domineras den svenska marknaden av SATS som under fjolåret omsatte 1.15 miljarder kronor, en ökning med omkring 100 Mkr jämfört med 2014, och hade totalt år 2015, 63 helägda träningsanläggningar och 175.000 medlemmar i Sverige. Näst störst är Actic som idag omsätter 830 miljoner kronor. I och med detta gick Actic om Nordic Wellness som som nummer två i branschen. Nu stärker de ytterligare sin andraplats på den Svenska gymmarknaden genom sitt förvärv av Må Bättre-kedjan, vilket kommer att utöka den totala omsättningen med ytterligare ca 60 Mkr. Under fjolåret omsatte Nordic Wellness ca 650 miljoner kronor vilket var en ökning på 176 Mkr jämfört med 2014.

Foto: Eleiko

Leverantörer av träningsutrustning och system mår bra ekonomiskt och vissa har haft en rejäl tillväxt senaste åren. Exempelvis har Eleiko Group gått från 129 miljoner kronor i omsättning 2013 till 238 Mkr 2016 och sett resultatet stiga från 6,1 Mkr till 14,3 Mkr.

Qicraft Sweden som nästan uteslutande distribuerar Technogyms produkter och tjänster omsatte 2016 82,8 Mkr med ett resultat på på 6,75 Mkr. Jönköpingsbaserade Concept omsatte förra året ca 153,4 Mkr med ett resultat på dryga 14 Mkr.

Källa: Bolagens årsredovisningar.

BONUSFAKTA

Foto: examine.com

Försäljningen av kosttillskott steg med 2,1 % och vitaminförsäljningen steg med 2,9 % under 2015. Det är fortsatt en stark tillväxt på sportnutritionen med 6,1 % under året. Sedan 2010 har försäljningen av sportnutrition stigit med 40 %. Sammanlagt såldes det år 2015 kosttillskott, vitaminer och sportnutrition för 3,8 miljarder SEK i Sverige.

Tråkigt nog verkar Svensk Egenvård inte göra årliga sammanställningar, vilket gör det svårt att exakt veta hur den här marknaden utvecklas. En annan faktor som försvårar kartläggningen är vad som egentligen klassas som ”kosttillskott”.

Källa: Svensk Egenvård.