3 tips för dig som vill expandera gymverksamheten – Casall Business Hacks #2

Att expandera kan till en början kännas läskigt, riskfyllt och svårt. Men med bra planering är det möjligt att minimera eller till och med eliminera flera av riskerna. Det finns mängder av möjligheter för att expandera ditt företag, men det gäller tänka igenom beslutet noga samt att i slutändan våga. I den här texten delar Stuart Lascelles, Försäljningschef på Casall PRO/Matrix med sig av 3 tips att tänka på inför en eventuell expansion.

Planering är A och O

Fundera igenom ordentligt varför du/ni vill ta det här steget med verksamheten. Ofta grundar sig dessa tankegångar i att den befintliga träningsverksamheten går väldigt bra och det finns behov för att expandera. Om du inte vet varför du vill expandera, eller vilket syfte som expansionen har kan det bli svårt att lyckas med den. Genom att ha ett definierat syfte och en tydlig målbild, kan du lättare navigera och ta rätt beslut på vägen.

Med en utförlig plan för din expansion, minimerar du även många risker. Planen ger dig också en bättre överblick över vad du behöver och var de största riskerna ligger, samt hur du kan undvika dessa.

Går det att expandera i befintliga lokaler?

Ett bra förstahandsalternativ är att undersöka om det går att bygga ut verksamheten i kringliggande lokaler. Det är på många sätt ett mindre steg att göra den befintliga verksamheten större, än att påbörja ytterligare en verksamhet i helt andra faciliteter. Både i termer av projektets omfattning, men även när det kommer till risk.

Hur ska du finansiera?

Det är väldigt viktigt att undersöka vad du behöver för resurser för att din expansionsresa ska vara möjlig. Sannolikt behöver du anställa, införskaffa inredning och utrustning, större lokaler eller kanske en helt ny lokal? När du har detta klart för dig, behöver du fundera på hur detta ska finansieras. Har du tillräckligt med kapital eller behöver du finansiering i form av lån, en extern part eller någon annan typ av finansiering? När företaget växer så ökar även utgifterna, vilket gör att ditt behov av kapital ökar.

Vilka risker bör man försöka hantera så tidigt som möjligt?

Personal

Att gå från en anläggning till två stycken är ofta ett större steg än att gå från två till ännu flera. En superviktig komponent är att säkerställa att du har rätt organisation och rätt resurser för att klara att täcka upp den utvidgade verksamheten.

Budget

Har du en räknat igenom budgeten, med alla dess delar? Det är lätt att bli entusiastisk över nya möjligheter, men våga bromsa in litegrann och försök få ett helikopterperspektiv över alla delarna. Prata med dina leverantörer vilka smarta finansieringsalternativ de kan erbjuda för att hjälpa din verksamhet ta nästa steg. Bra relationer med dina leverantörer kan vara av avgörande betydelse för den fortsatta resan.

Kontakta gärna Casall Professional/Matrix för att diskutera hur de kan hjälpa din verksamhet ta nästa steg i utvecklingen: casallpro.com

Läs även: ”3 tips till dig som vill starta gym”