Fitness Brands satsar på fortsatt tillväxt – värvar Arianne Tischbein som ny koncernchef

I dagarna meddelade den nordiska träningsutrustningsleverantören Fitness Brands att företaget rekryterat Arianne Tischbein till den nyinsatta rollen som koncernchef för organisationen. Med ett starkt 2018 i ryggen satsar koncernen offensivt framåt i en bransch under stark tillväxt.

”Arianne Tischbein har lyckats skapa kommersiella framgång i flera konkurrensutsatta marknadssegment, t.ex. inom detaljhandel och hälsa. Hon har en bred erfarenhet från att verka i nordiska organisationer och har arbetat i alla skandinaviska länder; Danmark, Norge och Sverige. Vi är säkra på att hennes kompetens och erfarenhet kommer att vara ett starkt och viktigt bidrag i våra ansträngningar att ytterligare stärka Fitness Brands konkurrenskraft, säger Satish Sen styrelseordförande i Fitness Brands Nordic.”

”Jag ser fram emot att leda företaget i nära samarbete med de fyra ägarna, kompetenta medarbetare, kunder och konsumenter. Fitness Brands har många starka varumärken, som det ledande fitnessmärket Life Fitness, Hammer Strength och e-handelsspelaren nummer ett i Norge; Sportsmaster. Allt detta ger en fantastisk grund som jag ser fram emot att bygga vidare på. Det sociala uppdraget som både branschen och vi som leverantör har tycker jag är väldigt spännande och motiverande. Marknaden som vi känner till idag tror jag kommer att fördubblas. Vi behöver få fler människor att bli aktiva, inte minst hitta lösningar till den allt mer ökande äldre generationen, säger Tischbein.”

Fitness Brands är en av Nordens ledande leverantörer av träningsutrustning till gym och träningsanläggningar. Bolaget har en estimerad försäljning på 235 Mkr 2018 och har 60 anställda. Bolaget har kontor i Västerås, Sverige, Sarpsborg och Nesbru, Norge.