Grand Fitness satsar på värdeskapande upplevelser – fria mätningar med InBody ingår i priset

Under hösten 2017 introducerade Nordic Wellness konceptet Grand Fitness. Företaget, med ägaren och grundaren Magnus Wilhelmsson i spetsen, hade då identifierat en lucka i på träningsmarknaden i Sverige. Konceptet består av renodlade gym, utan gruppträning, där inredningen, designen och atmosfären spelar en central roll.

I detta koncept har Grand Fitness valt att ta in och tillhandahålla InBody270-vågar som medlemmarna har fri tillgång i sina medlemskap. Möjligheten att göra regelbundna mätningar av kropssammansättningen innebär att medlemmarna kan följa sin utveckling och se om det går på rätt håll eller om det krävs en förändring för att nå önskat resultat.

Linus Högberg, PT-koordinator för Nordic Wellness och Grand Fitness berättar:

– Inom Nordic Wellness-gymmen har vi ca 30–40 InBody-vågar utplacerade i landet, där erbjuds det som ett klippkort som medlemmarna betalar extra för. Inom Grand Fitness-konceptet ingår InBody-tänsten som en del i medlemsförmånerna.

| Linus Högberg |

Vad tycker medlemmarna på Grand Fitness om denna tjänst?

– Jag upplever att de i allmänhet är väldigt nöjda med detta. Många tycker att det är roligt och motiverande att svart på vitt få reda på statusen i kroppen samt att få följa sin egen utveckling över tid.

Ur de personliga tränarnas perspektiv, vad ger detta för möjligheter?

– Det är ett suveränt verktyg för våra tränare att skapa en relation till medlemmarna i och med att de ofta har frågor kring sina mätvärden och gärna vill ha tips, råd och hjälp kring hur de ska kunna förbättra sina resultat till nästa mättillfälle.

Varför ingår detta i själva medlemskapet hos grand Fitness?

– Grand Fitness är ett high end-koncept med en lite ”lyxigare” känsla och atmosfär än många andra gym, som dessutom kostar lite mer per månad, där är en tjänst som denna ett naturligt och värdeskapande inslag.

Vad är din och era tränares uppfattning om InBody?

– Det är en produkt som är klippt och skuren för våra tränare och medlemmar. Informationen som man får ut ligger på helt rätt nivå, inte för mycket och inte för lite. Dessutom är den smidig, flexibel och enkel att flytta runt. Tidsaspekten är en annan viktig faktor – det tar endast en dryg halvminut att genomföra mätningen och sedan några minuter för att läsa och tolka resultaten. Att det är enkelt för medlemmarna gör att de är mer benägna att genomföra testerna.