Ingen vill dö i förtid

Att ha sin hälsa tas av det flesta för givet. Men här får du inget gratis – du måste göra flera aktiva val för att ha god fysik, vara fylld med energi, vakna upp efter en god natts sömn och gå runt med en smärtfri rörelseapparat.

Men tyvärr är verkligheten att merparten av befolkningen har en slö, slapp och likgiltig inställning till sin egen kropps förmåga och välmående. Denna inställning ska bekämpas. Branschens förhoppning är att covid-19 pandemin ger en effekt där Svensken på allvar sätter sin hälsa i fokus.

Och behoven är oändliga, här är lite fakta:

Världshälsoorganisationen WHO har släppt en prognos där Sverige  är ett av de länder där fetma ökar snabbast i hela Europa. Inom 10 år menar WHO att var fjärde Svensk man (26 %) och var femte kvinna (22 %) kommer att klassificeras med fetma. Det innebär att andelen svenska kvinnor och män som kommer att vara antingen feta eller överviktiga beräknas till 56 % respektive 71 % år 2030. Fetma och övervikt ligger bakom 9 000 (onödiga) dödsfall per år i Sverige.

Organisationen Global Observatory for Physical Activity (GoPA) publicerar fakta på att 11,8 % av alla dödsfall i Sverige hör ihop med att människor rör sig för lite. Dessutom visar undersökningen ”Eurobarometer” att antalet inaktiva i Sverige ökar.

Tidigare LIV-studie från GIH visade att endast 1 % av befolkningen var aktiva i minst 30 sammanhängande minuter per dag.
Centrum för idrottsforskning publicerade resultat från SCAPIS-studien (Swedish CardioPulmonary bioImage Study) som visar att endast drygt 7 % hade tillräcklig fysisk aktivitet för att nå de nationella riktlinjerna.

Det finns en studie gjord på 354 277 deltagare som via sin företagshälsovård genomgått ett konditionstest mellan 1995 och 2017. Studien visar att VO2max förmågan minskar. Andelen svenskar med låg nivå på kondition har mellan 1995 och 2017 ökat från 27 % till 46 % – katastrof.

Ingen vill dö i förtid

Även om alla inte bryr sig, är det ett faktum – tar du inte hand om din hälsa är risken stor för att du kommer att dö i förtid. Det gäller oavsett om ett corona virus härjar eller inte. 

Undersökningar visar att majoriteten av de som ligger på sin dödsbädd faktiskt ångrar en hel del. Det handlar framförallt om vilka prioriteringar man gjort i sitt liv. När vi dör är det inte ”den som samlat ihop flest prylar” som är vinnaren. Olika undersökningar visar att män och kvinnor har olika prioriteringar kring vad man vill få ut av livet. Men gemensamt är, att på sin dödsbädd, ångrar de flesta:

  • Varför tog jag inte bättre hand om min hälsa?
  • Jag borde varit mer stöttande och givmild mot mina nära och kära.
  • Mitt fokus var helt fel – det som verkligen ger livskvalitet skulle fått mycket mer plats.
  • Jag lyssnade inte tillräckligt mycket på mina drömmar och uppnådde därför inte min fulla potential.

Lägg märke till, ingen kan leva ett optimal liv utan sin hälsa. Och både ”fysisk och mental hälsa” är en bristvara bland Svenskarna idag. Behoven är oändliga och som gym måste du utbilda dina kunder i att ingenting är viktigare än att ha en god hälsa. Tar du ett ”eget hälsoansvar” har du full kontroll över ett liv fyllt av en massa glädje.

Gymbranschen har folkhälsan högt på sin prioriteringslista – vi är redo att dela med oss av vår kunskap, vägledning och support. Låt oss hoppas att våra kunder är mer redo än någonsin.