Ny WHO-rapport: Svensk miljardnota för bristen på fysisk aktivitet

Varje år kostar stillasittandet Sverige 1,3 miljarder kronor. Den uppskattningen gör Världshälsoorganisationen WHO i en ny rapport, där organisationen har räknat ut kostnaden för sjukdomar och vårdbehov som hade kunnat undvikas om vi hade rört oss mer.

– Den här rapporten visar vilken enorm potential som finns i att satsa på fysisk aktivitet. Inte bara för individens hälsa och välmående, utan även för samhället. Genom åtgärder som bidrar till att öka vår rörelse i vardagen kan samhället spara miljarder kronor varje år, säger Per Nilsson, ordförande i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet.

Världshälsoorganisationen WHO har i rapporten räknat ut vad bristen på fysisk aktivitet kostar olika länder, i form av sjukdomar och vårdkostnader som vi hade kunnat undvikas om vi rörde oss mer. Enligt WHO kostar bristen på fysisk aktivitet världsekonomin cirka 300 miljarder kronor om året. För Sveriges del handlar det om 1,3 miljarder kronor årligen. Slår man ihop den totala kostnaden mellan 2020–2030 landar notan för Sverige på drygt 14 miljarder kronor.

Bild: Per Nilsson/Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet

– Att satsa på åtgärder som ökar fysisk aktivitet är inte en kostnad, utan en investering. Forskningen visar tydligt att personer som är fysiskt aktiva sover bättre, mår bättre och fungerar bättre, säger Per Nilsson.

Studier visar att såväl barn som vuxna i Sverige är inaktiva cirka 70 procent av sin vakna tid, vilket är en riskfaktor för såväl fysisk som psykisk ohälsa. EU-kommissionens enkätundersökning Europabarometern visade nyligen att vi svenskar visserligen motionerar mer än de flesta andra invånare i EU, men att vi samtidigt tillhör de som är mest stillasittande.

– Vår stillasittande livsstil är på väg att bli ett av de största hoten mot folkhälsan. För att undvika en framtida hälsokris måste vi bygga ett samhälle som gör det lättare för alla att röra sig mer i vardagen. Det är en av de bästa investeringar vi kan göra för både samhället och människors välmående, säger Per Nilsson.

Fakta: Om WHO:s rapport

Enligt Världshälsoorganisationen WHO kostar bristen på fysisk aktivitet världsekonomin drygt 300 miljarder kronor om året, i form av sjukdomar och vårdkostnader som vi hade kunnat förhindra om vi rörde oss mer. Rapporten uppskattar att dessa sjukdomar kommer att leda till 500 miljoner dödsfall under perioden 202–2030.

För Sveriges del handlar det om 1,3 miljarder kronor årligen. Slår man ihop den totala kostnaden mellan 2020–2030 landar notan för Sverige på drygt 14 miljarder kronor. Världshälsoorganisationen WHO har i rapporten undersökt kostnaden för icke smittsamma sjukdomar (NCD:s) som kunde ha förebyggts eller förhindrats med en mer fysiskt aktiv befolkning, såsom hjärt-kärlsjukdom, stroke, typ 2-diabetes, högt blodtryck, sex cancerformer (bröst, tjocktarm, livmoder-, mag-, matstrups-, njur- och urinblåsa) samt demens och depression.

Källa: Världshälsoorganisationen WHO