Regeringen planerar för storsatsning på folkhälsan

En miljardsatsning på forskning och innovation i hela landet, för att stärka Sverige och möta de stora samhällsutmaningarna. Så beskriver regeringen sin nya proposition där en del av pengarna kommer gå till forskning inom folkhälsan.

Under torsdagen presenterar regeringen de kommande årens forsknings- och innovationspolitik. Propositionen som läggs fram av regeringen handlar om att möta de stora samhällsutmaningarna. Det innefattar bland annat en forskningssatsning för att stärka folkhälsan i landet.

– ”Mitt hjärta klappar extra för en bättre folkhälsa. Den här satsningen handlar om att få mer kunskap i hur vi påverkar olika hälsoklyftor. Vi vet redan att det handlar om livsvillkor och livsstil, men vi behöver ny kunskap för att kunna påverka i rätt riktning”, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning i en artikel i DN.

Enligt ministern är målet att uppnå en mer jämlik hälsa i samhället.

Matilda Ernkrans, Minister för högre utbildning och forskning

– ”Det är inte rimligt att vi i ett välfärdssamhälle har stora skillnader i hälsa och livslängd som är beroende av klass och hur man bor. En god folkhälsa är naturligtvis bra för individen själv, men också för sjukvården. Våra största folksjukdomar har sin grund i bristande folkhälsa, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes bland annat. Allt detta går att påverka”.

Det är forskningsrådet Forte som ska få i uppdrag att öka kunskapen om förebyggande åtgärder och dess effekter på folkhälsan. Satsningen uppgår till 45 miljoner kronor per år fram till 2024.

Vad man ska forska om inom folkhälsan bestäms av forskarsamhället. Enligt Ernkrans kan det handla om faktorer som påverkar människors livsval och vad som kan vara mest effektivt för att få till en beteendeförändring för folkhälsan.

– ”Kan vi få folk att ta en kort promenad på trettio minuter varje dag så skulle vi se stora förändringar i folkhälsan”, säger Ernkrans.

När kommer riksdagen rösta om propositionen och kommer den gå igenom?

– ”Sveriges riksdag kommer ta beslut om propositionen någon gång i april nästa år. De pengarna som vi lägger in i den här propositionen är förhandlat i budgetpropositionen och den beslutar riksdagen om i dagarna. Då kommer vi se inriktningen på politiken och då sätter forskarsamhället i gång och förbereder sig för detta så att man kan ta emot och göra verklighet av de här delarna så fort riksdagen tagit beslut”.