Seminariumet TREN18 – Driver du träningscenter vill du inte missa detta

TREN-seminarierna, som arrangeras för 11:e gången i år, har alltid haft som mål att ge deltagarna värdefulla insikter för användning i arbetet med att driva träningscenter. Årets program är ytterligare skräddarsytt för just detta ändamål.

CrediCare, som arrangerar eventet, har gjort en omfattande marknadsundersökning bland människor som arbetar inom träningsindustrin och frågat dem vad de är intresserade av att veta mer om, och vilka problem de står inför i sitt arbete. Dessa svar ligger sedan till grund för programmet som vi ser på TREN18.

Medlemmarnas viktiga roll

Nöjda och tillfredsställda medlemmar skapar inte bara ekonomisk trygghet, förutsägbarhet, avkastning och känslan av att lyckas – de rekryterar även nya medlemmar. Under TREN18 ser vi på medlemshantering ur flera olika vinklar.

Espen Arntzen, grundare av AFPT, föreläser om immateriella värden och varför man ska investera i människor. Att de anställda lyckas har stor inverkan på medlemmarnas känsla av att de får en bra produkt.

Espen Arntzen

Katarina Hamnes har arbetat mycket med kundentusiasm på träningscenter. Efter hennes föreläsning har du 15 konkreta tips som du kan sätta i verket direkt på ditt träningscenter.

Den digitala framtiden är här

Hur använder du sociala medier för att engagera medlemmarna och skaffa nya? Frank Furness, IHRSA, är så nära en superstjärna man kommer i den här branschen. Hans föreläsning ger konkreta och praktiska verktyg för att knyta medlemmarna närmare din verksamhet med hjälp av sociala medier.

VD:n för träningskedjan Spenst, Eirin Bolle, har digitaliserat medlemsresan och etablerat en kundklubb. Detta har hon använt till att hämta tillbaks tidigare medlemmar, arbeta med existerande och rekrytera nya. Under TREN18 delar hon med sig av sina erfarenheter.

Eirin Bolle

Sociala medie-rådgivaren Ida Aalen tar dig genom hur du ska bygga en strategi för din digitalsatsning. Försäljningschefen i Exceline, Øyvind Tranøy, ger alla med GDPR-ångest lugnande tips och en konkret checklista för att hantera de nya digitala bestämmelserna som gäller från och med den 25 maj.

Förankring i organisationen

I alla organisationer är det väsentligt att de som ska genomföra förändringar och bygga kultur förstår varför de gör det de gör. Varje anställd har ansvar för att medlemmarna trivs och är viktiga kulturbärare på träningscentret. Margot Jacobsen som är produktchef i Fresh Fitness kommer under seminariet föreläsa om hur man får flest möjliga personliga tränare att lyckas.

Både chefer och anställda bör få med sig kommunikationsexperten Nils Apelands föreläsning. Enligt honom är god kommunikation nyckeln till att lyckas med att bygga en stark kultur, och det räcker inte att ledarna är tydliga – organisationen behöver också öka sin kunskap kring hur man kommunicerar.

Detta är några av sakerna som kommer att presenteras på scen den 26 och 27 april. Lika viktiga delar är även diskussionerna och erfarenhetsutbytena mellan deltagarna i pauserna, på lunchen och på festmiddagen på torsdag kväll.

När du kommer hem från TREN18 är du proppfull med ny kunskap, goda idéer, inspiration och ett sug att omsätta idéerna i handling.

Det finns fortfarande ett par platser lediga till eventet – anmälan stänger torsdag 19/4.

Till mer info och anmälan!