Stockholm Halvmarathon och andra motionslopp blir gratis för alla under 20

Foto: Magnus Fröderberg/Marathongruppen

I en unik satsning för att bryta stillasittande bland unga och minska de ekonomiska barriärerna för ungas motionsidrott, meddelar Marathongruppen att det blir gratis för alla under 20 år att delta i deras lopp under 2020. Vid sidan av de slopade avgifterna för ungdomarna kommer föreningen även att satsa på att erbjuda fler kortare distanser och barn- och familjevänliga aktiviteter i samband med loppen, för att försöka få fler unga i rörelse.

Trots att löpning är en av Sveriges vanligaste motionsformer är det inte alla som står representerade under löplopp. Unga, speciellt unga från hushåll med låga inkomster, är underrepresenterade, vilket följer en större trend i samhället. På bara 25 år har andelen vuxna med hälsofarligt dålig kondition nästan fördubblats och bara 7% av 50-65-åringar når idag rekommendationen om 150 minuter fysisk aktivitet per vecka. Bland barn och ungdomar är utvecklingen minst lika snabb och sluttande.

– ”Idag rör sig 14-åringar 25-30% mindre än för bara 20 år sedan. När insjuknandet i stroke minskar mätt på hela befolkningen, ökar den för ungdomar mellan 15-29 år. Andelen med fetma bland unga har femdubblats för kvinnor och sjudubblats för män de senaste 30 åren. Som Sveriges största arrangör av motionsevenemang kan vi inte sitta stilla och se denna utveckling fortsätta”, säger Daniel Almgren som är VD för Marathongruppen.

Marathongruppen, som ägs av de ideella friidrottsföreningarna Hässelby SK och Spårvägens FK, har arrangerat motionsevenemang sedan 1979 när det första ASICS Stockholm Marathon gick av stapeln. Flera av loppen har varit stora framgångar och totalt lockat hundratusentals löpare årligen men samtidigt har utvecklingen av den allmänna folkhälsan gått åt motsatt håll. Trots att forskningen visar att fysisk aktivitet förebygger och behandlar ohälsa så rör vi oss allt mindre och både demografiska och socioekonomiska skillnaderna kopplat till motion är stora.

Inkomst spelar roll

De socioekonomiska skillnaderna talar sitt tydliga språk. Bland kvinnor med förgymnasial utbildning anger dubbelt så många att det är inaktiva, jämfört med de med eftergymnasial utbildning. Något som också påverkar den förväntade livslängden, där de med eftergymnasial utbildning förväntas leva sex år längre än de med lägre utbildning. En fördubbling de senaste 25 åren.

– ”Relationen till hälsa och motion sätts tidigt i livet, och oroande är att andelen barn som utövar en fysisk aktivitet på fritiden minskar redan efter lågstadieåldern. Många tioåringar har alltså idrottskarriären bakom sig. Åtta av tio barn till föräldrar med hög inkomst går på en fysisk aktivitet men bara fem av tio av dem med föräldrar med låg inkomst. Detta riskerar att skapa en hälsosegregering i framtiden och för att dra vårt strå till stacken lanserar vi nu en rad insatser som vi hoppas främjar en möjlighet till rörelse för alla”, säger Daniel Almgren.

Marathongruppen vill minska de ekonomiska barriärerna genom att erbjuda alla ungdomar födda på 2000-talet gratis deltagande i de flesta av sina vuxenlopp. Det inkluderar evenemang som ASICS Stockholm Marathon, Ramboll Stockholm Halvmarathon, Tjurruset, STHLM Challenge med flera*.

De kommer också under 2020 lansera fler barnvänliga evenemang och familjeaktiviteter i anslutning till vuxenloppen för att inspirera fler familjer att röra på sig tillsammans.

Slutligen kommer man lansera kortare distanser på flera av sina lopp för att på det sättet nå nya grupper och för att även den med kortare träningsbakgrund ska våga delta och få inspiration att fortsätta utmana sig själv.

– ”Detta är ett initiativ som förhoppningsvis kan inspirera andra aktörer att hitta sätt att motverka en hälsosegregering. Kanske kan vi få fler vana löpare att bjuda med ovana ut i spåren, eller ge föräldrar nycklar att motivera sina barn? Alla ungdomar, och vuxna, förtjänar ett hälsosamt liv. Vi hoppas att dessa initiativ kan vara en pusselbit i att åstadkomma detta”, avslutar Daniel Almgren.

Gäller Marathongruppens vuxenlopp GORE-TEX Winterrun, ASICS Premiärmilen, STHLM Challnge (inkl. de fyra loppen STHLM Trail Run, STHLM 10, STHLM Urban Trail och STHLM X), ASICS Stockholm High Five, ASICS Stockholm Marathon, Ramboll Stockholm Halvmarathon, Tjurruset och Höstrusket. Satsningen gäller inledningsvis de första 5 000 ungdomar som anmäler sig till något av ovanstående lopp.