Twiik kvartalsrapport Q3 2022: omsättningen ökar och resultatet förbättrades

Det tredje kvartalet innebar för Twiik en ökad omsättning och ett förbättrat rörelseresultat. Kvartalet (juli-september) präglas normalt av sommarmånader vilka generellt i träningsbranschen innebär något lägre försäljning jämfört med årets två första kvartal.

Försäljning av digitala träningsupplägg och tjänster till konsument genom plattformen har under perioden gått upp med 44% jämfört med föregående år. Twiiks återkommande intäkter från licenser och prenumerationer (ARR) ökade med 78% jämfört med föregående år och uppgick till strax över 4,5 miljoner kronor (2 539′ 2021). ARR ökar därmed också jämfört med föregående kvartal (4 202′).

Totalt steg bolagets omsättning med 50% jämfört med samma period föregående år. Ökningstakten har därmed snabbats upp jämfört med föregående kvartal (19%).

Tredje kvartalet i siffror 

  • Nettoomsättning: 2 848 (1 902) KSEK 
  • Rörelseresultat: –2 237 (-2 587) KSEK 
  • Resultat efter skatt: -1 838 (-2 105) KSEK 
  • Resultat per aktie före utspädning: -0,13 (-0,31) SEK 
  • Resultat per aktie efter utspädning: -0,13 (-0,31) SEK 
  • ARR: 4 511 (2 539) KSEK 

VD, Anders Gran, kommenterar:

”Samtidigt som vi följer vår tillväxtplan så har vi under kvartalet agerat på de utmaningar som det rådande börsklimatet skapar. Utfallet av emissionen som genomfördes under det andra kvartalet innebar att vi behövde ställa om och öka vårt fokus på kassaflödet. Vi har sett över kostnader och användning av konsulter samt påbörjat en omställning även på affärssidan, med ökat fokus på de tjänster som levererar mest till sista raden. Åtgärderna ger resultat och vi kan med tillförsikt se att vårt rörelseresultat har förbättrats markant under kvartalet.”