Webinarium: ”Optimera era medlemmar – från start till mål”

Att skapa nya medlemmar, få desamma att stanna kvar över tid samtidigt som man optimerar livstidsvärdet – det är så klart grundstenarna i varje medlemsresa. För att nå dit krävs kunskap, erfarenhet och rätt tekniska förutsättningar, något som Klubb Sverige/Boost och NG Dialogue med eftertryck kan erbjuda.

Konkurrensen är stenhård i fitnessbranschen. Många aktörer slåss om samma medlemmar. Detta samtidigt som medlemmarna med lätthet byter träningsanläggning till någon som de uppfattar bättre passar deras behov.

För att undvika att behöva vara reaktiv och släcka bränder behövs det en stark strategi att falla tillbaka på. En strategi som skapar nya medlemmar med rätt förväntningar redan från början och formar lojala ambassadörer som stannar längre och investerar mer över tid.

Rätt förväntningar – nöjdare medlemmar från början

Att förstå branschen och vad potentiella medlemmar efterfrågar är nyckeln till att också kunna nå rätt personer med rätt budskap och i rätt kanaler. Med starka koncept med större nischat fokus snarare än en bredare palett, blir också möjligheterna till relevans större. Detta blir grogrunden till att de nya medlemmarna har rätt förväntningar på sitt medlemskap – ett starkare ingångsvärde.

Tänk om alla nya medlemmar går in med känslan ”detta är precis vad JAG behöver!”. För att få den känslan måste erbjudandet och värdet tala till ett mer specifikt behov, som att gå ner i vikt och dessutom, så här gör du hos oss. Detta blir en otroligt stark start som skapar intresse, engagemang och motivation redan från början.

En flexibel medlemsresa

När de nya medlemmarna fylls på kommer nästa utmaning: att behålla och optimera. Varje medlem behöver få möjlighet att bli en lojal ambassadör. Att skapa en lojal ambassadör handlar om att förstå ett grundbehov hos medlemmarna men framför allt ha förmågan att växa tillsammans med desamma. Medlemmarnas behov förändras, de ändrar skepnad och kommer med största sannolikhet inte köra samma träningsupplägg under en längre period.

”Det är otroligt viktigt att förstå sina medlemmar, deras behov och preferenser. Detta för att i största möjliga mån alltid kunna vara relevant och intressant”, menar Nathali O. Stevanell på NG Dialogue och fortsätter:

” -De som har en strategi när det kommer till sin medlemsresa kan på ett mer effektivt sätt kommunicera med sina medlemmar i syfte att skapa engagemang och merförsäljning.”

Att ha kvar medlemmarna under lång tid är självklart ett sunt mål och även en förutsättning för att få en trygghet i verksamheten. Samtidigt finns det otroligt stora möjligheter att optimera livstidsvärdet för varje medlem – öka merförsäljning. I många fall är man nöjd med en återkommande medlem och har ingen plan för hur man ska få varje enskild medlem att investera mer tid och pengar i verksamheten.

Boosta er verksamhet

En plan och strategi kräver fokuserat arbete, tar tid samtidigt som det kräver kunskap och erfarenhet. Av den anledningen bjuder Klubb Sverige/Boost och NG Dialogue in till ett webinar med fokus på medlemsresan, vad det finns för möjligheter och hur man kan optimera varje medlem från start till att de når de mål ni satt upp för verksamheten.

Frågor? Kontakta Nathali O. Stevanell på Next Generation Dialogue; nathali@ngdialogue.se eller Oscar Jansson; oscar@klubbsverige.se