Bruce förbjuds teckna exklusiva avtal

Digitala medlemstjänsten Bruce app har av konkurrensverket förbjudits att skriva exklusiva avtal med sina kunder, träningsanläggningar av olika slag.

Konkurrenten Swiftr har anmält Bruce till Konkurrensverket. I klagomålet lyfts Bruces klausuler om exklusivitet fram som något som lett till att Swiftr och andra aktörer fått svårt att konkurrera på marknaden. 

Nu har Konkurrensverket genomfört en utredning där även den amerikanska jätten Classpass, som köpt upp Fitness Collection, medverkat. Myndigheten går på konkurrenternas linje och meddelar att Bruce inte längre får teckna exklusiva avtal. 

Om de ändå fortsätter riskerar de vite på 5 miljoner kronor. 

Bruces medgrundare Anton Holmquist är kritisk till beslutet i en kommentar til Breakit:

”Det är väldigt konstigt att bakbinda enbart oss. Framförallt när Classpass är inne på marknaden med starka ekonomiska muskler och en historik av att gå in på nya marknader med aggressiva exklusivitetsavtal. Vi måste kunna svara på detta”, säger han.

Bolaget har bland annat uppgett att de tecknat avtalen eftersom anläggningar efterfrågat en högre ersättning från Bruce. Konkurrensverket tycker dock inte att det räcker som skäl.

“Det vore fel att säga att vi skulle gå i konkurs av det här. Vi förlitar oss på att Konkurrensverket gör som de säger och utvidgar utredningen till att innefatta konkurrenterna”, kommenterar Anton vidare.

Han hänvisar till att utredningen fortsätter och innefattar granskningar av både Swiftr och Classpass. Under utredningen har det nämligen framkommit uppgifter om att de själva också använder sig av avtal om exklusivitet. Något Swiftr menar endast beror på att de försökt försvara sig mot Bruce. 

Bruce menar i sin tur att de försökt försvara sig mot Classpass, vilket framgår i handlingarna, där de uppger att de valt att knyta närmare samarbeten med vissa anläggningar för att inte förlora dem. 

“Det som är viktigt för oss är att vi tillåts konkurrera under samma villkor som våra konkurrenter. Så länge vi får göra det känner vi oss trygga i att vi kommer behålla vår starka ställning”, säger Anton Holmquist. 

”Samma regler måste givetvis gälla alla aktörer på marknaden. Något annat vore oacceptabelt.”