Claes Mittjas ny VD för Medley

Claes Mittjas har utsetts till ny VD för Medley efter Pia Claesson med tillträde den 16 april. Claes har under de senaste knappa 20 åren varit VD för en rad konsumentrelaterade företag som Tikkurila (fd Alcro-Beckers), Fruktbudet och Hemglass. Claes har även varit Sverigechef för vinhandeln inom V&S.

– Jag är glad att Claes valt att ansluta sig till teamet på Medley. Claes har omfattande erfarenhet av verksamhetsutveckling och ledarskap som kommer att vara av stort värde för Medleys fortsatta resa. Samtidigt vill jag passa på att tacka Pia Claesson för det stora förändringsarbete som hon drivit på ett mycket bra sätt för att möta förändrad marknadsdynamik och ökad konkurrens, säger Karl Lilja, VD på Tagehus, där Medley ingår.

– Jag ser verkligen fram emot att börja på Medley, som har ett starkt varumärke och en ledande position på marknaden. Jag ser stora möjligheter att vidareutveckla vårt kunderbjudande i samarbete med våra uppdragsgivare kommunerna. Bad, simkunnighet, träning och hälsa är samhällsviktigt och det finns ett växande behov. Här kommer Medley att spela en betydande roll, säger Claes Mittjas.

– Jag har ägnat de senaste åren åt att lägga en ny plattform för Medleys verksamhet med nya koncept och ökat kundfokus. Nu känner jag att det är rätt tillfälle för nya krafter att föra stafettpinnen vidare, säger Pia Claesson.