ExorLive: Stärk det digitala erbjudandet under 2021

Vi befinner oss i en period där träningsbranschen behöver ställa om till mer digitala arbetssätt. Träningssektorn spelar en viktig roll för folkhälsan och har liknande intressen som ExorLive när det gäller att erbjuda träning och fysisk aktivitet.

Pandemin har tyvärr lett till en utmanande verklighet för träningsindustrin med begränsningar från lokala och nationella myndigheter och kunder som är osäkra på smittorisken på deras träningscenter.

Exorlive har utvecklat nya funktioner för att möta nya behov

Pandemin har också medfört ökad efterfrågan på ExorLives lösningar för distansuppföljning, vi har efter feedback och input från våra kunder, utvecklat funktioner som ger möjlighet att upprätthålla goda kundupplevelser trots utmanande förutsättningar just nu i branschen:

  • I tillägg till att kunna generera och dela träningsprogram i ExorLive Go har personliga tränare nu möjlighet att följa upp kunden genom ExorLive Videokonsultation.
  • PTn har också möjlighet att ladda upp egna videos och längre gruppträningsfilmer.
  • För träningscenter kan ExorLive Fitness Survey användas. ExorLive Fitness Survey ger kunden möjlighet att få förslag på övningar/program/planer genom att svara på några frågor i träningsappen ExorLive Go.

ExorLive hjälper gärna till att hitta den bästa lösningen för dig. Behöver du information eller beställningshjälp, är det bara att kontakta oss på tlf. 08-525 070 88 eller e-mail forsaljning@exorlive.com.

Läs gärna mer om Exorlive här.