Personlig träning lyfter gymkedjornas omsättning

I en artikel i Dagens Industri rapporteras att de stora gymaktörerna satsar allt mer på att erbjuda personlig träning. Som ett exempel ökade Actic under kvartal 1 sina PT-intäkter med nästan 40 procent jämfört med samma period i fjol. 

När gymkedjan Actic kom med sin delårsrapport för första kvartalet i år hade försäljningen av PT-timmar gett en ökad intäkt per medlem med 1 procent jämfört med tidigare kvartal. Totalt har omsättningen för försäljningen av PT hos Actic har ökat från 21 miljoner första kvartalet förra året till 29 miljoner första kvartalet i år.

Niklas Alm på Actic säger att försäljningen av personlig träning är väldigt viktigt för gymkedjan och att det syns i deras siffror att det är en trend att anlita en PT.

– Vi drog i gång vår PT-satsning på allvar 2015 och i dag svarar den för ungefär 12 procent av omsättningen. Det är dock en ganska liten del av vår medlemsbas som använder PT i dag, så där ser vi mer potential.

Bildkälla: Actic

Niklas framhåller också förändringen av reglerna för friskvårdsbidraget, där man sedan januari i år kan använda det för PT, som positivt för branschen. Även det faktum att många i dag tränar för olika typer av tävlingar och motionslopp ökar anlitandet av personliga tränare.

–  Många har ont om tid och då behöver man träna effektivt, säger han.

Mikael Tunedal på gymkedjan Puls och träning har också märkt av PT-trenden.

–  Det är ett ökande intresse. Det är en yrkesgrupp som har utbildats i mängd under några år och det börjar bli mer och mer intressant för kunderna nu. Försäljningen av personlig träning har dubblerats de senaste åren, även om det för vår del är från små värden. Vi lever mycket på intäkter från medlemskapet men behöver också ha andra produkter att erbjuda, och där är PT en viktig del, säger han.

På SATS ser man också en ökning av efterfrågan på PT:s, men brist på personal gör att tillväxten begränsas.

 – Vi har dock en utmaning att hitta tillräckligt med kompetenta tränare som begränsar vårt resultat något, säger Mats Hellsten, PT-Manager på SATS.