SATS levererar högre intäkter och större vinst

SATS presenterar idag finansiella siffror för Q4 2023. Resultaten visar att bolaget hade rekordhöga intäkter både för det fjärde kvartalet 2023 och året som helhet, samt väsentligt förbättrad lönsamhet.

Totala intäkter under årets sista kvartal ökade till 1,2 miljarder miljoner norska kronor (1,0 miljard 2022) och ebitda-resultatet blev 425 miljoner NOK (230 miljoner NOK 2022), motsvarande en ebitda-marginal på 35 procent (21 procent 2022).

För 2023 som helhet slutade intäkterna på 4,7 miljarder NOK (+16 procent jämfört med 2022).

Rörelseresultatet blev en vinst, på 123 miljoner NOK under kvartalet, jämfört med -66 miljoner NOK motsvarande period året innan.

– Vi är glada att kunna rapportera rekordhöga intäkter och avsevärt förbättrad lönsamhet under fjärde kvartalet och 2023 totalt sett. SATS har nu en betydligt starkare finansiell ställning än för ett år sedan. Det gör att vi kan öka investeringarna i produktutbudet till våra medlemmar, vilket gör att vi levererar på vår vision om att göra människor friskare och gladare, säger Sondre Gravir, VD för SATS.

Medlemsbasen ökade med 10 000 medlemmar från slutet av 2022 till slutet av 2023, och uppgick till 731 000 medlemmar vid utgången av 2023.

Fler medlemmar per kvadrameter

Tillväxten beror inte på nya gym och medlemmar – jämfört med fjolårskvartalet adderades bara ett nytt gym till befintliga 275 i Norden. Förklaringen ligger i att bolaget ökat genomsnittlig intäkt per medlem med 11 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2022.

En noterbar siffra som företaget själv tar upp är också att antalet medlemmar per gym har minskat med drygt 4 procent i jämförelse med pre-pandemiska nivåer i slutet på 2019. Samtidigt har antalet medlemmar per kvadratmeter gym stigit drygt 2 procent under samma period.

Den ekvationen går ihop tack vare ett bättre kapacitetsutnyttjande av deras lokaler. Dels är nyöppnade gym mindre än tidigare och i befintliga gym har överskottsytor minimerats. SATS uppger att de ser en stor oförlöst potential att fortsätta öka medlemmar per gym och kvadratmeter.

Bildkälla: SATS

Det totala antalet träningspass på SATS ökade med 18 procent 2023 jämfört med 2022. Totalt genomfördes 43 miljoner träningspassSATS förra året.

– Ökad aktivitetsnivå har en stark positiv effekt på folkhälsan i samhället. Detta är ett resultat av att vi har lanserat flera nya träningsprodukter som är populära bland befolkningen, framför allt inom gruppträning. Vi är spända på vad 2024 kommer att ge – det står klart att den nordiska träningsglädjen är stor, säger Gravir.

Sverige

I Sverige ökade medlemsintäkterna under fjärde kvartalet med 17 procent (9 procent valutajusterat) till 337 miljoner norska kronor (2022: 282 miljoner NOK).

SATS i Sverige hade 249 000 medlemmar (2022: 244 000 medlemmar) vid utgången av året.

Snittintäkten per medlem steg med 13 procent (6 procent valutajusterat) till 564 NOK, och lyftes av ”prisinitiativ”, skriver företaget.

Antalet träningsanläggningar i Sverige uppgick till 95 stycken vid utgången av fjärde kvartalet, jämfört med 92 stycken vid motsvarande tidpunkt året innan.