SATS väljer Life Fitness och Hammerstrength

I en nyligen genomförd leverantörsupphandling har SATS moderbolag HFN (Health & Fitness Nordic) valt ut vilka som kommer leverera träningsutrustning till sina olika varumärken; SATS Elixia, SATS Base och Fresh Fitness.

Inom området styrketräningsutrustning blev det Life Fitness och Hammerstrength, via  (Sverige och Norge) distributören Fitness Brands, som drog det längsta strået. Inom området konditionsutrustning fick Precor (CL Fitness) fortsatt förtroende. Avtalen är skrivna på två år.

HFN:s nordiske inköpschef Mattias Lintzén kommenterar valet utav Life Fitness och Hammerstrength:

”HFN baserar sin värdering av utrustning och leverantörer utifrån ett antal fastställda utvärderingskriterier som kan sammanfattas i tre huvudområden.

  • Själva produkten i sig (funktionalitet, kvalitet, underhållsbehov etc.)
  • Distribution/Installation (distributionen i respektive land, ledtider, installation, utbildning etc.)
  • Kommersiella villkor (produktpris, reservdelspris, garantivillkor etc.)

Den samlade bedömningen av Life Fitness som företag är att deras produktportfölj erbjuder ett brett utbud av både olika märken och produktserier. Life Fitness har samtidigt en stark distribution och serviceorganisation i de nordiska länder där HFN har verksamhet genom Fitness Brands som distributör i Sverige och Norge och Gfit i Finland.”

I EuropeActive och Deloittes rapport 2017 om den europeiska träningsmarknaden räknades HFN som europas femte största aktör sett till antal medlemmar (542 000 st) och fjärde sett till omsättning (€ 337m).

https://sweatybusiness.us17.list-manage.com/subscribe?u=89c6d60c76be04373b6f8363f&id=fcd98d992b

Läs även:

Marknaden för träningscenter fortsätter att växa i Europa

Hammer Strength – varumärket som byggt atleter i 30 år