Actic delårsrapport 2022 – Ny, decentraliserad, organisation på plats samt fokus på medlemstillväxt och lönsamhet

Friskvårdskedjan Actic publicerade igår sin delårsrapport för den första halvan av 2022. Det andra kvartalet resulterade i en ökning av nettoomsättning med 35 procent till 187,0 (138,2) MSEK, jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

– ”Förändringsresan som Actic inlett har fortsatt under det andra kvartalet, och samtliga initiativ i form av organisationsförändring, företrädesemission och finansieringsavtal är nu på plats. Dessa tillsammans ger oss goda förutsättningar att fortsätta utveckla Actics erbjudande och skapa lönsam tillväxt”, Kommenterar Anna Eskult, tf. VD Actic Group.

Andra kvartalet – april till juni 2022

  • Nettoomsättningen ökade till 187,0 (138,2) MSEK, en ökning om 35,3%
  • EBITDA uppgick till 58,6 (20,9) MSEK, vilket motsvarar en marginal om 31,3 (15,1)%
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,1 (-29,9) MSEK
  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 0,1 (-33,5) MSEK
Actic Ulriksdal

– ”Arbetet med Actics reviderade strategi – med ett mer uttalat och förtydligat fokus på vår drift och våra anläggningar – har fortlöpt under kvartalet där en gedigen plan för uppgraderingar av våra anläggningar med start i Uppsala under det tredje kvartalet har inletts. Under hösten kommer ett flertal anläggningar uppgraderas tillsammans med ett tydliggörande av Actics koncept och erbjudande. Detta bedömer vi, utifrån genomförda piloter, kommer att stärka kundupplevelsen och bidra till återuppbyggnad av vår medlemsbas och därmed driva lönsamhet. På de anläggningar där vi under det första halvåret har genomfört uppgraderingar ser vi en tydlig positiv trend vilket ger oss trygghet i att den träningsmiljö vi skapar tilltalar våra medlemmar”, kommenterar Eskhult vidare i rapporten.

Delåret – januari till juni 2022

  • Nettoomsättningen ökade till 375,0 (278,4) MSEK, en ökning om 34,7%
  • EBITDA uppgick till 92,8 (48,8) MSEK, vilket motsvarar en marginal om 24,8 (17,5)%
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9,8 (-51,9) MSEK
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -27,1 (-59,9) MSEK

– ”Sammanfattningsvis fortsätter Actics förändringsresa och jag ser fram emot att tillsammans med hela vår organisation genomföra och följa arbetet med att utveckla vårt erbjudande och våra anläggningar för en förbättrad kundupplevelse och ökad lönsamhet. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för träning för alla, med målbilden i vår vision, ett friskare samhälle genom träning!”, avslutar Anna Eskhult.

Läs hela rapporten här!