Banbrytande pilotstudie bevisar det ekonomiska värdet av fysisk aktivitet för samhällsekonomin

Bildkälla: Sport for Confidence

I den fysiska aktivitetssektorn arbetar man för att fördjupa samarbetet med hälsosektorn, och en ny brittisk studie har visat hur träningsinterventioner kan leverera bevisad ekonomiskt värde till ekonomin.

Deltagarna i studien visade minskningar i antalet besök hos läkare, nödsamtal och sjukhusbesök de behövde, vilket resulterade i en besparing på 365 pund per person årligen och ett välbefinnandevärde på 22 230 pund per år.

Pilotprojektet PEM: fysisk aktivitet minskar ojämlikhet i hälsa och ekonomi

Fysisk aktivitet kan spela en avgörande roll för att minska hälsoklyftorna och den ekonomiska bördan på hälso- och sjukvårdstjänster. Detta har nu bekräftats i en utvärderingsrapport av en pilotstudie som kallas Prevention and Enablement Model (PEM), som pågick i två år i Essex, England.

Parterna som genomförde piloten var vuxenvården vid Essex County Council, Active Essex och välgörenhetsorganisationen Sport for Confidence.

Projektet integrerade fysisk aktivitet i livet för personer med funktionshinder eller långvariga hälsotillstånd och visade en ekonomisk effekt i form av socialt värde på 58,72 pund för varje investerat pund.

Användarna rapporterade förbättringar av hälsan, välbefinnandet, självförtroendet, färdigheter, rutiner och självständighet som ett resultat av deras deltagande.

”Jag föll för ungefär en månad sedan och var så glad att jag lyckades resa mig själv, för jag hade inte kunnat göra det om jag inte hade gått på klasserna”, sa en deltagare.

Bildkälla: Sport for Confidence

Inkluderande träningspass ger ekonomiskt och socialt värde till samhället

Programmet, som inkluderade fokus på fallprevention och följde en helhetsansats, organiserades över fyra PEM-arbetsströmmar: vårdhem – stöd för att integrera fysisk aktivitet i bästa praxis; samarbetspartnerskap i samhället – leverera inkluderande träningssessioner på fritidscenter; fysisk aktivitet i arbetsterapi – praktisk utveckling av program för arbetsterapeuter för att möjliggöra integrering av fysisk aktivitet i praktiken; och styrke- och balansträning levererad av Sport for Confidence på fritidscenter.

Under en period av två år hade projektet över 900 användare och registrerade 800 deltagare per månad.

Enastående resultat

PEM Evaluation Report sammanställdes och verifierades oberoende av University of Essex. Den jämförde data med Sport Englands Active Lives Survey och fann att PEM ”kan ha effekten att förbättra fysiska aktivitetsnivåer hos en person som lever med funktionshinder eller långvarigt hälsotillstånd till jämförbara nivåer med resten av befolkningen”.

Individer som använder PEM-tjänsten visar en minskning av självrapporterad serviceanvändning, som dagvård, besök hos läkare, nödsamtal och sjukhusbesök. Den uppskattade kostnadsbesparingen för detta var 365,23 pund per PEM-deltagare per år.

Tydliga bevis för att fysisk aktivitet kan minska kostnaderna för hälso- och sjukvård

”Vad PEM-initiativet nu har bevisat är den verkliga omfattningen av potentialen, inte bara för individer utan för hela samhället,” säger Lyndsey Barrett, grundare av Sport for Confidence och ledande arbetsterapeut. ”En aktiv och engagerad befolkning är en friskare, lyckligare befolkning, vilket resulterar i en befolkning som är mindre beroende av eller benägen att kalla på sjukvården.

”Medan NHS (National Health Service) kämpar med en enorm efterfrågan samtidigt som fysisk inaktivitet uppskattas ha bidragit till en räkning på nästan 1 miljard pund år 2016/17 (Heron et al, 2019), är det nu dags att gå över till en mer förebyggande lösning. PEM har visat den potentiella effektiviteten hos en ny helhetsansats, vars fördelar kommer att vara oerhört svåra att argumentera emot”, fortsätter Barrett.

Sociala värderingsbedömare State of Life använde Wellby-metoden för att monetarisera välbefinnandevärdet av PEM. Man fann att skillnaden i livstillfredsställelse mellan individer som står inför att börja med PEM och de som har varit med i programmet i en månad uppskattas motsvara ett monetärt värde på 22 230 pund per person och år.

”Utvärderingen vi har genomfört av den här modellen har gett viktig insikt som kan hjälpa till att förbättra hälsa och aktivitetsnivåer i länet,” säger Dr Paul Freeman vid University of Essex.

”Viktigt är att arbetssätten som används modellen har ett stort socialt och potentiellt ekonomiskt värde i en tid av en oöverträffad ekonomisk osäkerhet.”