CL Fitness får nya ägare

I ett pressmeddelande berättar träningsutrustningsleverantören CL FITNESS att en principöverenskommelse har träffats gällande ny majoritetsägare i bolaget. Den nya ägaren är det svenska riskkapitalbolaget PEQ AB.

CL Fitness marknadsför, säljer och installerar träningsrelaterad utrustning via varumärkena Precor, Hoist, Prama och eGym. Genom erfarenheterna inom företagets historia som sträcker sig till 1985 hjälper CL Fitness kunderna att bli mer lönsamma genom engagerat arbete och kvalitativa produkter.

PEQ AB via PEQ Invest III AB kommer att efter transaktionen äga 60% av CL Fitness och gamla aktieägarna behåller 40% och fortsätter att jobba strategiskt ur ett  styrelseperspektiv.

”Vi har länge tittat på hälso- och träningsbranschen och med CL Fitness hittar vi det perfekta bolaget att investera i, med en bevisad affärsmodell och mycket kompetent personal samt starka varumärken” säger Erik Högström, transaktionsansvarig PEQ AB.

I samband med överenskommelsen avgår Magnus Filipsson som VD. Hans huvudsakliga uppdrag, som varit att säkerställa en långsiktig lösning för CL Fitness, uppfylls genom affären.

De gamla ägarna lämnar med detta sina operativa tjänster och kommer fortsättningsvis att vara med i driften av bolaget som aktiva ägare i styrelsen. Tidigare majoritetsägaren Lars Nordström säger:

”Med denna lösning känner vi att CL Fitness står bättre rustat än någonsin att ta sig an marknaden och kunna erbjuda dess tjänster och produkter till fler kunder med den uppbackning PEQ AB erbjuder. För mig blir det naturligt att nu följa och bidra till bolagets utveckling via styrelsen”.