Finansiellt pressade Peloton kapar personalstyrkan med 500 tjänster

I den fjärde omgången av uppsägningar i år har ekonomisk pressade uppkopplade hemmaträningsföretaget Peloton tagit bort ytterligare 500 roller, vilket är runt 12% av arbetsstyrkan.

Pelotons nya vd Barry McCarthy gick in i VD-rollen i februari och satte direkt fokus på att anpassa företagets kostym till rätt storlek.

Företaget säger i ett uttalande att en ”nyckelaspekt av Pelotons transformationsresa är att optimera effektiviteten och implementera kostnadsbesparingar för att förenkla vår verksamhet och uppnå break-even kassaflöde i slutet av vårt räkenskapsår.”

Peloton satsade hårt på att efterfrågan från pandemin hålla i sig och gick på kort tid från 3 700 anställda före covid till fler än 8 600 personer under 2021. Efter förra veckans besked består personalstyrkan av runt 4 000 anställda.

Bildkälla: Peloton

Peleton meddelar att förra veckans nedskärningar ”markerar fullbordandet av merparten av vår omstruktureringsplan”.

Peloton har under den senaste tiden gjort ansträngningar för att utöka sina försäljningskanaler, inklusive avtal med Amazon och sportkedjan Dick’s Sporting Goods. De placerar också cyklar på 5 400 Hilton-hotell över hela USA som en del av en stor affär med kedjan.

Företaget undersöker också möjligheterna till en försäljning av Precor, som Peloton förvärvade för 420 miljoner USD 2021.