Friskis i Stockholm och Södertälje slår ihop verksamheterna

Bild: Friskis

F&S Stockholm och F&S Södertälje har beslutat att gå samman till en förening.

Ett antal Friskisföreningar i Stockholmsregionen diskuterar ett närmare samarbete, inklusive möjligheten att gå ihop.

”Detta för att kunna jobba effektivare, bli starkare och fortsätta utvecklas. Och för att bli ännu attraktivare för alla som pendlar och vill kunna träna både där de bor och där de jobbar”, står det att läsa i information till medlemmarna.

Friskis Södertälje och Friskis Stockholm först ut att gå ihop

Medlemmarna i de båda föreningarna har vid respektive årsmöten tagit slutligt beslut om samgående. Samgåendet sker från den 1 november 2023. Södertäljeföreningen kommer då att avvecklas och bli en del av Stockholmsföreningen.

”Sammanslagningen är ett steg mot att bygga ett starkare Friskis i hela Stockholmsregionen. Alla Friskisföreningarna i regionen diskuterar ett tätare samarbete, inklusive möjligheten att gå samman. Det finns en stor samsyn kring att vi blir starkare tillsammans med de stordriftsfördelar det medför”, skriver Friskis Stockholm på sin hemsida.