TREN18 – event med fokus på träningsbranschens största utmaningar

Den 26 – 27 april genomförs träningsbranschseminariet – TREN18 – på Thon Hotel Gardermoen i Norge. Den röda tråden i programmet är drift av träningscenter och tar utgångspunkt i en marknadsundersökning som visar på var de största utmaningarna ligger hos träningscenter idag.

Seminariet arrangeras av företaget CrediCare och i en intervju med t-i.no berättar marknadschefen Tine Okstad Vie att de ska arrangera ett matnyttigt och väldigt praktiskt TREN-seminarie – och att de därför har valt att få med sig många från träningsbranschen som föreläsare.

”Träningscenterdrift är det övergripande temat. Vi har gjort en marknadsundersökning på den norska marknaden för att se vilka frågor som är hetast runt om i landet. Den använder vi som underlag när vi formar stora delar av detaljerna i programinnehållet”, berättar Tine Okstad Vie.

Lagförändringar på ingång

Ett viktigt ämne i år är den nya dataskyddsförordningen – GDPR (General Data Protection Regulations) – som träder i kraft i maj. Øyvind Tranøy kommer hålla en föreläsning kring detta och vad detta framöver kommer innebära för medlemssystem i allmänhet.

”I marknadsundersökningen frågade vi om GDPR, och vi ser att det är många som inte vet vad det är, och ser därför ett behov av att sätta detta viktiga ämne på agendan. Flera av föreläsarna kommer komma in på vikten av detta ämne”, berättar Tine.

Bland föreläsarna hittar vi även AFPT-grundaren Espen Arntzen. Enligt Tine Okstad Vie ska han prata om vikten av bra medarbetare, ledarskap och att lite se förbi det materialistiska. Christina Therkildsen, grundare av flera olika träningskoncept, kommer att föreläsa om utmaningar kopplat till konceptutveckling, men framförallt om hur man kan använda gruppträning som ett värde i säljsammanhang.

Opinionsundersökning och internationell utblick

Under TREN16 lanserade CrediCare en opinionsundersökning för träningscenterbranschen, där man frågat både människor som tränar på träningscenter och människor som idag inte tränar på träningscenter om deras attityder kring ett antal olika frågor. Under TREN18 kommer resultaten från den tredje undersökningen i ordningen att presenteras – och jämföras med resultaten från de två föregående åren.

Årets internationella inslag kommer i form av Frank Furness – en professionell föreläsare inom sälj, teknologi och sociala medier – riktat mot idrotts- och träningsmarknaden.

”Han var på IHRSA-konventet förra året och är en sådan där ”blow your mind”-föreläsare. Han kommer att prata om framtidens träningscenter, hur sälj kommer att fungera i framtiden samt om teknologi och digitala möjligheter”, berättar Okstad Vie.

Något för alla

Förra året deltog 280 personer på TREN-seminariet.

”I år har vi som mål att nå 300 deltagare. Vi har redan fått med flera träningscenter som aldrig tidigare deltagit, och i år riktar vi oss lite mot den svenska marknaden”, kommenterar Tine.

”Vi säger att TREN är för alla, men det är i huvudsak ett seminarie för ledare. Samtidigt ser vi att många önskar ta med sig en del av sin personalstyrka för att ledarna ska få förankring i organisationen. I marknadsundersökningen har vi bett respondenterna uppge sin funktionsroll, så att vi kan sätta problemställningarna i ett sammanhang – så innehållet passar och riktar sig även till intruktörer, personliga tränare och receptionister”, påpekar Tine.

Programmet innehåller en varierad mixa av ämnen och föreläsare. Bland föreläsarna finns bland andra den avgående branschdirektören från Virke Trening, Anne Thidemann och sociala medie-experten Ida Aalen som kommer gå in på djupet kring hur man kan använda sociala medier, hur man ska nå sin målgrupp samt vikten av att ha en bra strategi på plats.

På menyn står också framgångshistorier kring hur man lyckas behålla personliga tränare på centret, hur man kan kommunicera med medlemmarna efter GDPR träder i kraft samt hur man kan optimera driften genom att kapa kostnader.

”På kvällen blir det även en traditionsenlig festmiddag, det vet vi att många ser fram emot”, avslutar Tine Okstad Vie.

Här kan du läsa om hela programmet för TREN18 samt anmäla dig