Friskis Stockholm har tecknat avtal gällande fystester åt ambulanssjukvården

Bild: Friskis

Friskis&Svettis Stockholm och AISAB (Ambulanssjukvården i Storstockholm AB) har tecknat ett samarbetsavtal gällande fystester vid nyanställningar.  

Ambulanssjukvården, precis som Polisen, använder sig av fystester innan anställning för att säkerställa att blivande medarbetare har den fysiska förmåga som behövs för att klara det ansträngande arbetet som ambulanspersonal och för att hålla genom hela arbetslivet. 

Tina Reuterswärd, affärsutvecklare på Friskis&Svettis Stockholm och delaktig i samarbetet säger: 

– Uppdraget att göra fystester på kandidater till AISAB ger Friskis&Svettis personliga tränare möjligheter att använda sina kompetenser i ett nytt och viktigt sammanhang. För att genomföra testerna krävs en förståelse för uppdraget som ambulanspersonal, objektivitet, precision och goda kunskaper i biomekanik och kapacitetsanalys. 

Avtalet löper på ett halvår och kommer därefter att utvärderas.